Europarlamentare 2014

COMUNICAT
GREVĂ ELECTORALĂ
Pe data de 25 mai 2014, membrii şi simpatizanţii Partidilui Poporului, susţinătorii Legii Cojocaru şi ai Constituţiei Cetăţenilor se vor afla în GREVĂ ELECTORALĂ.
Noi nu vom participa la farsa electorală prin care mafia politică din România va încerca, din nou, să-i înşele pe români şi să trimită în Parlamentul European slugile care să le susţină interesele în instituţiile Uniunii Europene.

Constatând că guvernanţii României au negociat şi încheiat un tratat de aderare a României la Uniunea Europeană, în condiţii umilitoare, pentru România şi poporul român, în urma căruia România a fost transformată într-o colonie a corporaţiilor transnaţionale, care au cumpărat, pe nimic, capitalul românesc, prin aşa-numita “privatizare”, care plătesc românilor salarii şi pensii de mizerie şi transferă în afara ţării cea mai mare parte a avuţiei creată prin munca noastră, lăsând ţara fără resursele de care are nevoie pentru investiţii, pentru crearea de capacităţi de producţie şi locuri de muncă, conducerea Partidului Poporului a hotărât să ceară membrilor săi care vor să candideze în alegerile pentru Parlamentul European să-şi asume următorul

ANGAJAMENT ELECTORAL EUROPARLAMENTAR

“Candidaţii Partidului Poporului în alegerile pentru Parlamentul European din anul 2014 se angajează, în faţa electoratului român, să iniţieze, să susţină şi să voteze, în Parlamentul European, proiecte de reglementări care:
1. Să împiedice transformarea Uniunii Europene într-o nouă Uniune Sovietică, care să reimpună statelor membre doctrina comunisto-brejneviană a suveranităţii „limitate”.
Uniunea Europeană este şi trebuie să rămână o uniune de state naţionale suverane şi independente, care au hotărât, de comun acord, să exercite în comun unele din atributele suveranităţii lor, pentru crearea de condiţii care să asigure creşterea bunăstării cetăţenilor lor.
Uniunea Europeană este şi trebuie să rămână numai o uniune vamală, monetară, comercială, militară şi diplomatică.
Uniunea Europeană nu este şi nu trebuie să devină nici uniune politică, care să impună statelor membre forme de guvernământ şi de organizare şi funcţionare a statelor, străine de tradiţiile şi de voinţa popoarelor în cauză, nici uniune financiară şi fiscală, care să impună statelor sisteme de distribuire şi redistribuire a avuţiei create de cetăţenii lor, de asemenea, străine de tradiţiile şi de voinţa popoarelor.
2. Să asigure exercitarea nestingherită a dreptului statelor membre de a-şi stabili regimul proprietăţii.
Nici o reglementare a instituţiilor Uniunii Europene nu poate aduce atingere dreptului statelor membre de a hotărî cine şi în ce condiţii poate dobândi drept de proprietate privată asupra terenurilor care fac parte din teritoriul lor naţional, sau asupra bunurilor create prin munca cetăţenilor săi.
3. Să asigure exercitarea nestingherită a dreptului statelor membre de a-şi stabili regimul exploatării resurselor lor naturale.
Nici o reglementare a instituţiilor Uniunii Europene nu poate aduce atingere dreptului statelor membre de a hotărî cine şi în ce condiţii poate exploata resursele naturale aflate pe teritoriul lor naţional.
4. Să asigure exercitarea nestingherită a dreptului statelor membre de a-şi stabili sistemul financiar şi fiscal al ţării.
Nici o reglementare a instituţiilor Uniunii Europene nu poate aduce atingere dreptului statelor membre de a hotărî sistemul financiar şi fiscal al ţărilor lor, modul în care se distribuie şi se redistribuie avuţia creată în economia naţională, în care se formează şi se utilizează resursele financiare ale cetăţenilor, ale statelor şi ale comunităţilor locale.”

Văzând că, prin prevederi legislative abuzive, care obligă partidele politice să strângă 200.000 de semnături pentru a participa la alegerile pentru Parlamentul European, şi printr-o hotărâre de guvern, la fel de abuzivă, care a modificat formularul listelor de semnături, cu numai 30 de zile înainte de data depunerii listelor de candidaţi şi a listelor de semnături, Partidul Poporului, ca şi alte partide, care nu fac parte din mafia politică, a fost, din nou, împiedicat să participe la alegeri, de data aceasta, la cele pentru Parlamentul European,
Văzând că niciunul din partidele care au fost acceptate de mafia politică să participe la alegerile pentru Parlamentul European şi niciunul din candidaţii independenţi nu şi-au însuşit ANGAJAMENTUL ELECTORAL EUROPARLAMENTAR propus de Partidul Poporului,
Văzând cheltuielile uriaşe făcute, în această campanie electorală, de partidele care conduc, prin rotaţie, România, de un sfert de veac, ceea ce face ca partidele noi, care nu fac parte din mafia politică, ca şi candidaţii independenţi, să nu-şi poată face cunoscute programele electorale şi să nu aibă nici o şansă de a ajunge în Parlamentul European,
Văzând că nu există nici o şansă ca, la alegerile din data de 25 mai 2014, să fie aleşi în Parlamentul European un număr suficient de români competenţi şi responsabili, care să se lupte pentru interesele României şi ale poporului român, pentru scoaterea României din starea de colonie, pentru împiedicarea transformării Uniunii Europene într-o nouă Uniune Sovietică,
Văzând că şi alegerile pentru Parlamentul European, din acest an, vor fi o nouă farsă electorală, ca şi toate alegerile „organizate”, în România, în ultimii 25 de ani, prin care nu vom face altceva decât să dăm puterea unor ticăloşi, care vor folosi această putere pentru a ne face rău, pentru a se îmbogăţi ei, prin sărăcirea noastră,

Cerem tuturor membrilor Partidului Poporului, tuturor susţinătorilor Legii Cojocaru şi ai Constituţiei Cetăţenilor ca, pe data de 25 mai 2014, să nu participe la noua farsă electorală pusă la cale de mafia politică transpartinică din România, să nu ne facem părtaşi la răul pe care l-au făcut şi îl vor face României şi poporului român.

Suntem proeuropeni, susţinem apartenenţa României la o Uniune Europeană formată din state suverane, puternice şi prospere, egale în drepturi şi obligaţii.
Nu vrem ca România să fie îngenunchiată şi aservită.
Nu vrem să trimitem în Parlamentul European şi în conducerea instituţiilor Uniunii Europene reprezentanţi ai partidelor politice care au adus România în starea de colonie a corporaţiilor transnaţionale, în sărăcie şi umilinţă.

Constantin Cojocaru
Preşedintele Partidului Poporului.
15 mai 2014.

----------------------------------------------------

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu